Λεπτομερής περιγραφή: HYBRIDs

HYBRIDs

HYBRIDs

Τα Hybrids ή αλλιώς υβριδικά συστήματα, είναι online επιχειρήσεις με άυλο συνήθως προϊόν. 

Το κέρδος των επιχειρήσεων, το οποίο διανέμεται στους active συνεργάτες, υπό μορφή ημερήσιας, εβδομαδιαίας ή μηνιαίας αμοιβής, συνήθως υπολογίζεται ως ένα ποσοστιαίο κλάσμα μιας δεξαμενής κερδών (Profit Pool) δια του κεφαλαίου (των αγορών) κάθε συνεργάτη.  

mlm76.jpg

Τα υβριδικά συστήματα έκαναν την εμφάνιση τους στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, με στόχο να περιβάλουν σ’ ένα μανδύα νομιμοφάνειας, παρεμφερείς αποδόσεις με εκείνες των HYIPs. Έτσι σήμερα, λειτουργεί πλήθος ιστοσελίδων, που θεωρητικά έχουν αντικείμενο (την ενοικίαση διαφημιστικών χώρων σε site, το internet traffic, τα penny auctions ή είναι online stores ή αποτελούν τμήματα blogs κλπ), δίνοντας στα μέλη ημερήσιες αποδόσεις, λίγο μικρότερες απ’ ότι ένα HYIP χαμηλής ημερήσιας απόδοσης. Έτσι εξασφαλίζεται ένα σημαντικό κέρδος για κάθε συμμετέχοντα, χωρίς την υποχρέωση στρατολόγησης νέων μελών.

Η δεξαμενή κέρδους από την οποία προέρχονται οι αμοιβές, σπάνια έχει σχέση με την πώληση προϊόντων σε τελικούς καταναλωτές. Έχει όμως πάντα σχέση, με την είσοδο νέων κεφαλαίων από τα μέλη, για αγορά του άυλου ψηφιακού προϊόντος, για ιδιοκατανάλωση. 

 mlm77.jpg

Στα υβριδικά συστήματα, δεν απαιτείται στρατολόγηση νέων συνεργατών για εξασφάλιση κέρδους. Υπάρχει όμως η δυνατότητα πολυεπίπεδης ανάπτυξης, με την εισαγωγή νέων μελών (referrals), υπό τον κωδικό παλαιότερων μελών (referrers). Οι referrers κερδίζουν πάντα ποσοστιαία αναλογία από τις αγορές και τα κέρδη των referrals. Η είσοδος νέων συνεργατών, δίνει στα σχήματα αυτά πολυεπίπεδο χαρακτήρα. Προμήθειες για αγορές προϊόντων από τους νέους συνεργάτες, είτε άμεσα σε χρήμα, είτε σε κάποιες περιπτώσεις σε απαραίτητο για τη λειτουργία άυλο υποπροϊόν (υποκατάστατο χρήματος), δημιουργούν στα μέλη την αίσθηση του MLM και κατατάσσουν τα υβριδικά συστήματα (όχι άδικα) στην κατηγορία του affiliate marketing.    

Κατά ένα περίεργο τρόπο, η λειτουργία αυτή είναι συμβατή με τη διεθνή νομοθεσία για τα Ponzi συστήματα, καθιστώντας τα hybrids νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις, αφού μοιάζουν περισσότερο στον τρόπο λειτουργίας του MLM και λιγότερο σ’ αυτήν των HYIPs. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί (σε όσες χώρες υφίστανται), αδυνατούν να  χαρακτηρίσουν τα hybrid προγράμματα ως επενδυτικά σχήματα και να τα εντάξουν στη νομολογία περί επενδυτικών εταιρειών. 

Έτσι το μέλλον για τα υβριδικά συστήματα είναι ευοίωνο, καθιστώντας τα σήμερα την αποδοτικότερη μορφή ενασχόλησης στο διαδίκτυο.