Λεπτομερής περιγραφή: Πελάτης !

BetterGlobe/Πελάτης !

1page_img2.jpg Ως απλός πελάτης!

αγοράζοντας δέντρα και κερδίζοντας 15% επί της αξίας τον χρόνo από τον καρπό και 1.000% από την ξυλεία με γραπτή εγγύηση 

bgprofit3.jpg