Λεπτομερής περιγραφή: Τρόποι συμμετοχής

BetterGlobe/Τρόποι συμμετοχής

1page_img2.jpg Ως απλός πελάτης !

αγοράζοντας δέντρα και κερδίζοντας 15% επί της αξίας τον χρόνo από τον καρπό και 1.000% από την ξυλεία με γραπτή εγγύηση

 1page_img3.jpg  
Ως μέλος - δωρητής !

αγοράζοντας πακέτα δωρεάς συμβάλλοντας και φιλανθρωπικά στο έργο της Better Globe και στηρίζοντας την οργάνωση Child Africa

 1page_img1.jpg  
Ως πρεσβευτής !

Προωθώνας το έργο της Better Globe κερδίζοντας και άμεσο επιχειρηματικό εισόδημα πέντε φορές τον μήνα!